Februar2021

EKOSIP plv. 50 g náhr.balenie

EKOSIP plv. 50 g náhr.balenie

EKOSIP plv. 50 g náhr.balenie
EKOSIP pvl. 50g - Náhradné balenia
- prípravok na báze oxidu kremičitého, účinný pri odstraňovaní roztočov v chovoch ...[VIAC]...
Váha / Objem: 0,05 kg
Dostupnosť: Na sklade (5 ks)
Cena: 7,50 € Eur s 20% DPH (6,25 Eur bez DPH)
Cena za 1 ks: 7,50 Eur
Množstvo:
ks
Kód produktu: #5521
Výrobca:
KontaktFacebook

Názov vet. prípravku: Ekosip plv.

Zloženie: Oxid kremičitý, CAS 7631-86-9, 1000 000 mg/kg.

Popis vet. prípravku: Ľahký jemný biely amorfný prášok.

Druh a kategória zvierat:
hydina
holuby
exotické vtáctvo
ovce
kozy
kone
psy
mačky
králiky
morčatá

Charakteristika:
 Ekosip je ekologický veterinárny prípravok na báze oxidu kremičitého, účinný pri odstraňovaní roztočov v chovoch hydiny, holubov a exotického vtáctva. Veterinárny prípravok má vysokú schopnosť viazať vodu a olej, pôsobí na hmyz fyzikálnym spôsobom. Po priľnutí ku kutikule naruší jej voskovitý povrch a dôjde k vysušeniu parazita. Nemá negatívy vplyv na zdravie zvierat, kŕmne zmesi ani na ľudí, neovplyvňuje ani kvalitu živočíšnych produktov. V suchom prostredí zostáva dlho aktívny. Na veterinárny prípravok nevzniká návyk. Nevyžadujú sa ochranné lehoty na produkty zvierat. Môže sa použiť u zvierat, ktorých produkty sú určené na konzum pre ľudí - aj u nosníc v znáške.

Spôsob použitia:

Veterinárny prípravok sa používa nasledovnými spôsobmi:
- prášok nafúkať cez otvory na vrchnáku pod perie na pokožku vtákov v miestach najväčšieho výskytu ektoparazitov
- prášok primiešať k piesku do popoliska v pomere približne 1:10.
- prášok nafúkať na podlahy, steny a na povrchy zariadení ustajňovacích priestorov 20-30 g/m2. Veterinárny prípravok sa aplikuje jednorazovo s opakovaním za týždeň.

UPOZORNENIE / PRVÁ POMOC:
Pri vdýchnutí:
Možné následky: kašeľ, kýchanie. Poškodeného vyviesť na čerstvý vzduch.
Pri vniknutí do očí: Pri otvorenom viečku vymyť veľkým množstvom vody.

Pri pretrvávajúcich ťažkostiach vyhľadať lekársku pomoc.

Pri požití: Vypláchnuť ústa a dať vypiť veľké množstvo vody. Po požití väčšieho množstva látky vyhľadať lekársku pomoc.
Kontakt s kožou: Umyť veľkým množstvom vody a mydlom.

Pokyny pre lekára: Žiadne nebezpečenstvo, ktoré by vyžadovalo špeciálnu prvú pomoc. Nespotrebovaný zvyšok veterinárneho prípravku zlikvidujte bezpečným spôsobom podľa aktuálne platného zákona o odpadoch.

Spôsob uchovávania: Pri teplote do 25°C, v suchu.

Uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí.

Veľkosť balenia: 50g

Čas použiteľnosti: 3 roky. Bez predpisu veterinárneho lekára.